Ulla Berg Svedin
START OM MIG KULTURFORSVARET PROJEKTLEDARE KONSULT

Projektledare

Jag har under min tid som ansvarig för Kulturakademin Trappan arrangerat tre stora projekt med syfte att integrera nyanlända/personer med utbildning från andra länder som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden i svenskt kulturliv. 2006-2007 för skådespelare med utomnordisk bakgrund där jag skrev kursplan och engagerade pedagoger och projektledare samt var högsta ansvariga för projektets genomförande. Projektet vann en upphandling av Af Kultur Media. Projektet pågick under 1 år och innefattade praktik.

Våren 2016 samarbetade Kulturakademin med AF Kultur Media i ett projekt ”Nya röster nya berättelser” som syftade till att nyanlända och personer med utomnordisk utbildning och svenskar som skrev skulle mötas och få handledning i att ta fram manus. Jag arrangerade, anställde handledare och var projektledare. Hösten 2017 anlitades jag av Kulturakademin och AF Kultur media för att arrangera och leda ett projekt med syfte att ge nyanlända inom området orientering i branschen samt stöd för att ta sig in i arbetslivet. Jag har alltså stor erfarenhet av att arbeta med nyanlända.